142 кв.м Едноетажна стоманена къща

Цена : 35500 €

142

142 кв.м Едноетажна стоманена къща
142 кв.м Едноетажна стоманена къща
142 кв.м Едноетажна стоманена къща
142 кв.м Едноетажна стоманена къща
142 кв.м Едноетажна стоманена къща
142 кв.м Едноетажна стоманена къща
142 кв.м Едноетажна стоманена къща
142 кв.м Едноетажна стоманена къща
142 кв.м Едноетажна стоманена къща

За повече информация и цена моля, свържете се с нас.

Контакти