156 кв.м Едноетажна стоманена къща

Цена : 39000 €

156

156 кв.м Едноетажна стоманена къща
156 кв.м Едноетажна стоманена къща
156 кв.м Едноетажна стоманена къща
156 кв.м Едноетажна стоманена къща
156 кв.м Едноетажна стоманена къща
156 кв.м Едноетажна стоманена къща

За повече информация и цена моля, свържете се с нас.

Контакти