164 кв.м Едноетажна стоманена къща

Цена : 41000 €

164

164 кв.м Едноетажна стоманена къща
164 кв.м Едноетажна стоманена къща
164 кв.м Едноетажна стоманена къща
164 кв.м Едноетажна стоманена къща
164 кв.м Едноетажна стоманена къща
164 кв.м Едноетажна стоманена къща
164 кв.м Едноетажна стоманена къща
164 кв.м Едноетажна стоманена къща
164 кв.м Едноетажна стоманена къща
164 кв.м Едноетажна стоманена къща
164 кв.м Едноетажна стоманена къща
164 кв.м Едноетажна стоманена къща

За повече информация и цена моля, свържете се с нас.

Контакти